De Kwieke Kievit in één oogopslag:

  • Een kleinschalige, huiselijke kinderopvang op een boerderij.
  • Veel ruimte in een rustige omgeving.
  • De kinderen hebben ieder een eigen tempo en ritme in de ontwikkeling.
  • We hebben respect voor elkaar, de omgeving en de natuur.
  • We gaan elke dag naar buiten om te spelen en te ontdekken.

Missie

Wij bieden hoogwaardige kinderopvang in een natuurlijke, agrarische omgeving. Ieder kind is uniek en mag zich ontwikkelen in zijn/haar eigen ritme.
De kinderen worden uitgedaagd door de natuurlijke elementen, de dieren, de ruimte, het gevarieerde spelmateriaal, binnen en buiten, én de pedagogisch medewerkers.
We gaan respectvol met elkaar om, hierdoor voelt ieder kind zich veilig, vertrouwt en gewaardeerd, de goede basis voor een optimale ontwikkeling.

Visie

De Kwieke Kievit is een kinderopvang op een boerderij met koeien, we maken gebruik van de extra mogelijkheden dat het bedrijf ons biedt. De kinderen gaan de koeien voeren, spelen in het weiland met gemaaid gras, speuren door het maïsdoolhof, gaan kijken hoe een kalfje wordt geboren.
Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met dieren en planten, het zorgen voor en kijken naar geeft innerlijke rust en zelfvertrouwen.

Elke dag gaan we naar buiten, spelen en op ontdekking in de grote buitenruimte met natuurlijke speeltoestellen of struinen door ons eigen bos waar we kunnen klimmen en hutten bouwen.
Door de natuurlijke omgeving komen de kinderen tot gevarieerd en fantasierijk spel, de ene keer wordt een tak gebruikt om de aanhanger vast te maken aan de trekker en de andere keer is het de kaars op de zandtaart.

Maar ook het contact met de natuurlijke elementen als zon, wind, regen, sneeuw en het ervaren van de seizoenen biedt de kinderen een afwisselend speel- en leefritme. In de zomer rol je van de heuvel, in de winter glijd je met een slee naar beneden. En wat dacht je van picknicken op een groot kleed?

De rust van het platteland zorgt voor een prikkelarme omgeving, de kinderen worden minder afgeleid en kunnen zich optimaal ontwikkelen. Alleen voor de boer op de tractor en de koeien die langs komen, kijken de kinderen op van hun spel.

Buiten hebben we de ruimte maar binnen ook!

De boerderij uit 1866 is in zijn geheel verbouwd voor de kinderopvang.
In het voorhuis beneden zijn de groepsruimtes gemaakt voor de babygroep en de peutergroep, boven spelen de schoolgaande kinderen na schooltijd en in de vakanties.
De ruimtes zijn rustig ingericht met verschillende speelhoeken en bieden veel ruimte. In het achterhuis is een ruime speelzaal voor balspel, disco, gymmen.

De kinderen krijgen de ruimte én de rust om in hun eigen ritme, tempo en behoefte te ontwikkelen in een huiselijke, warme, positieve sfeer.
Ze mogen zelf kiezen wat ze willen doen; spelen, ontdekken, knutselen, tekenen, in een boek bladeren, een puzzel of spel doen, muziek luisteren, ‘niets-doen’.
De pedagogisch medewerker gaat mee in het spel, laat ze zelf ontdekken of nodigt uit tot een activiteit of spel als het kind de uitdaging nodig heeft.
De medewerker ziet en weet waar het kind op dat moment behoefte aan heeft omdat zij oog heeft voor ieder kind als individu en als groepslid.
In het dagelijks handelen laten de medewerkers de kinderen zien hoe je met respect om gaat met elkaar, de omgeving en de natuur. Maar ook hoe je moeilijke dingen kunt oplossen, hoe je jezelf mag zijn, hoe je om kunt gaan met emoties, of je nu boos, verdrietig of blij bent. “Bij de Kwieke Kievit mag je huilen”, constateert een kind en inderdaad, je hoeft niet stoer te zijn bij ons, je mag zijn wie je bent!